Zorg vanuit PGB?

zorg vanuit pgb

Wat is PGB?

 

Het persoonsgebonden budget is een vorm van ingekochte zorg. Zorg vanuit PGB kun je dus zelf aanvragen. Het hangt wel af van jouw zorgbehoefte of PGB bij je past. Je koopt de zorg namelijk zelf in en behoudt de regie over het budget en de zorg. Je kunt hierbij denken aan thuiszorg, huishoudelijke hulp, verpleging of begeleiding bij uw dagelijkse activiteiten.

Het aanvragen van PGB

 

Zorg vanuit PGB kan worden aangevraagd via de gemeente, de zorgverzekering of via het zorgkantoor. De instantie waarbij je PGB aanvraagt, hangt af de desbetreffende zorgwet waaronder de zorg valt. WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) en zorg namens de jeugdwet, worden via de gemeente aangevraagd. Als de zorg onder de zorgverzekeringswet valt, vraag je PGB aan via jouw zorgverzekering. Heb je langdurige zorg nodig? Dan val je onder de wet langdurige zorg en vraag je het budget via het zorgkantoor aan. Informeer naar de voorwaarden bij het desbetreffende loket. Elke instantie hanteert namelijk weer andere regels en eisen, voor de aanvraag van het persoonsgebonden budget.

 

Wat kunt u verwachten als u PGB ontvangt?

 

Het is belangrijk om de administratie nauwkeurig te voeren, als je PGB ontvangt. Je kunt hier eventueel ook hulp bij vragen. Je kiest zelf jouw zorgverlener uit. Deze betaalt je, uit het persoonsgebonden budget. Je hoeft de zorg vanuit PGB dus niet zelf te betalen. Bij toekenning van het budget, ontvang je een SVB-zorgovereenkomst. Deze overeenkomst is verplicht. Je kunt dan verschillende soorten zorg inkopen.

Individuele begeleiding

Als je niet goed meer voor jezelf kunt zorgen, kun je ondersteuning vragen bij uw dagelijkse activiteiten. Denk aan hulp bij financiële taken, hobby’s, studie of huishoudelijke taken. Als je het moeilijk vindt om alleen te zijn, kan een begeleider ook de juiste ondersteuning bieden, door zich als “maatje” op te stellen. Bovendien kun je hulp krijgen bij het uitbreiden van je sociale contacten. Voor huishoudelijke taken specifiek, kun je tevens huishoudelijke hulp uit het budget inschakelen.

Groepsbegeleiding

Je kan ook persoonsgebonden budget krijgen voor deelname aan groepsbegeleiding. Denk hierbij aan dagbesteding, dagopvang of begeleiding in een woongroep.

Verpleging of thuiszorg

Soms ben je door jouw ziekte of handicap, afhankelijk van verpleging of thuiszorg. Ook verpleging kan uit het budget worden betaald. Je kiest, op welke manier je de zorg ontvangt. De zorgverlener kan je dagelijks verplegen en ondersteuning bieden. Denk aan wassen, aankleden, medicatie toedienen of verschonen.

Vervoer

Als je door je aandoening geen auto meer kunt rijden, kun je WMO aanvragen bij jouw gemeente. Je kunt dan voor weinig geld, een taxi bestellen of een scootmobiel kopen bijvoorbeeld. Hiervoor wordt dan PGB beschikbaar gemaakt. Zo kun je toch van A naar B komen, zonder dat je verplicht bent om met het openbaar vervoer te reizen.

Er zijn verder nog verschillende soorten persoonsgebonden budget mogelijk. Wil je meer weten? Neem dan contact op.