Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

 

Leven met een chronische ziekte of ernstige aandoening brengt voor de meeste patiënten veel uitdagingen met zich mee. Palliatieve zorg is een hulpmiddel om mensen te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. Het is geen onderdeel van het diagnoseproces of van het daadwerkelijk genezen van de ziekte of aandoening. Het is een onderdeel van de hulpverlening en het gevolg van de hulpvraag door de patiënten of hun familie.

Het gaat om het bieden van hulp

 

Palliatieve zorg probeert de patiënten te helpen hun symptomen onder controle te krijgen en te houden. Via de symptoombestrijding en de aangepast zorg krijgen patiënten de gelegenheid een passende medische behandeling te zoeken. Ook het genezingsproces zelf, de medische zorg, wordt ondersteund door palliatieve zorg. Bij palliatieve zorg is een divers team betrokken. De medici, verplegenden en verzorgenden, maar ook sociaal werkers als praktische medewerkers, bieden zowel medische, als emotionele, sociale en praktische ondersteuning. Bij palliatieve is de hele persoon betrokken bij het proces, en all mogelijke behoeften zijn even belangrijk.

 

Twee verschillende soorten zorg

 

In tegenstelling tot hospicezorg is palliatieve zorg een middel dat kan worden geboden terwijl de patiënt nog op zoek is naar een curatieve behandeling. Palliatieve zorg kan de patiënt van het begin af aan helpen bij het zoeken naar toegepaste, medische zorg, maar ook aanpassingen aan de woning of het aanvragen van voorzieningen van het rijk, de provincie of de gemeente komen aan bod. Vaak worden aanpassingen en het aanvragen van een uitkering of andere ondersteuning door de patiënten niet gedaan, omdat het te veel moeite kost. Palliatieve zorg biedt dan uitkomst. Wat het bereik van die medische zorg ook gaat worden, palliatieve zorg is niet afhankelijk van een prognose en kan ook na de diagnose van toepassing zijn.

 

Wilt u weten wat Fefecare voor u kan betekenen? Klik dan hier om contact op te nemen.