Wanneer heb je recht op thuiszorg?

thuizorg fefecare

Wanneer heb je recht op thuiszorg?

De vraag over wanneer je recht op thuiszorg hebt krijgen wij regelmatig te horen. Thuiszorg is een wijd begrip. Het kan gaan om verpleging, verzorging van een patiënt of om meer eenvoudige, huishoudelijke hulp. De thuiszorg wordt in Nederland geregeld door de gemeente waar je woont. En dat is goed nieuws! Want de weg er naar toe is dus meestal redelijk kort. Je hebt eerst wel een zorgindicatie nodig, die kun je aanvragen via het CIZ.

Ouderen, mensen met een handicap of beperking en chronisch zieken hebben meestal recht op zorg aan huis, wanneer ze nog thuis wonen. Ook patiënten die in de eindfase van hun ziekte verkeren kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Maar als je vrijgezel bent en alleen woont kan het zijn dat je zelfs eerder hulp nodig heb, mogelijk zelfs op een kleinere schaal. Wanneer je zorg nodig hebt na een ziekenhuisopname, een operatie of een ongeval kun je ook al rekenen op de thuiszorg.

Gezinszorg of individuele zorg?

Maar of het nu gaat on zorg voor een heel gezin of individuele zorg, het is een recht, je hebt recht op thuiszorg. Je hoeft je dus niet te schamen voor het indienen van een aanvraag. En zelfs voor het aanvragen van de thuiszorg kun je hulp krijgen, ook dat is niet voor iedereen even makkelijk. De gemeente is bij thuiszorg de hulpverlenende instantie. Dus als je een aanvraag hebt ingediend bij het Wmo-loket, via de telefonische kanalen of via het internet, moet je rekenen op een bezoek van die gemeente. Daarbij zal gekeken worden naar welke soort hulp je nodig hebt en hoe de gemeente kan helpen. Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dient u eerst een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt namelijk óf u in aanmerking komt voor zorg en welke zorg dit dan moet zijn. FefeCare kan u ook helpen als  Zzp’er verpleegkundige, die ook de zorg in kaart kan brengen voor aanvraag van indicatie.

Wijkverpleging

Voor het aanvragen van wijkverpleging neemt u contact op met een thuiszorgorganisatie. Een wijkverpleegkundige bespreekt vervolgens met u welke zorg u nodig hebt. De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op. Dit zorgplan heeft FefeCare ook ervaring mee deze kunnen wij dan ook voor u in orde maken

De kosten voor wijkverpleging worden vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Ook worden de kosten niet verrekend met uw eigen risico.  Klik op deze link voor meer informatie over wijkverpleging.

Ook de betalingen moet je goed regelen

Betalingen worden geregeld via je zorgverzekering. Deze moet je voorzien van een zogenaamde indicatie, een beoordeling van welke zorg je nodig hebt. Voor die indicatie moet je dus contact opnemen met je zorgverzekering. Als het balletje eenmaal aan het rollen is zal het je weinig moeite kosten de thuiszorg voor je te behouden. Natuurlijk kan de situatie verbeteren, dus ook als je de thuiszorg niet meer nodig hebt, en dat is te hopen, kun je dat beter op tijd melden. Als je vragen hebt over recht op thuiszorg, dan kun je altijd even contact met fefacare opnemen. Dat krijg je een passend antwoord op jouw situatie.